Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyon

Organizasyonun hangi seviyesinde çalışırsak çalışalım, sorumlu olduğumuz işlerin liderliğini üstleniriz,işimizi sahipleniriz. Hem kendimizi hem de çevremizi geliştirir, motive eder, ortak amaç ve hedefleretrafında toplarız. Yaptığımız işi sürekli sorgulayarak değişimi başlatır ve yönetiriz.

İşimizin gereğini yapmak için harekete geçeriz

İyi hesaplanmış riskler alır, bunları fırsata çeviririz. Onay beklemek yerine yetkinlik ve uzmanlığımızçerçevesinde gerekeni yapar, aldığımız kararlar için sorumluluk üstleniriz. Hızlı karar alır ve aldığımızkararları süratle hayata geçiririz.

Ekip olarak çalışırız

Her birey ve fonksiyonun işe yaptığı katkıyı tanır ve bundan maksimum değer yaratmaya çalışırız.Birbirimize saygılı davranır, farklılıklara değer verir, katılımcılığı teşvik ederek bireysel insiyatif vesorumluluğa zemin yaratırız.

Verimli ve yalın organizasyonlar kurarız

Katma değer yaratmayan işler ve bürokrasiye tahammülümüz yoktur. Mümkün olan en yalın organizasyonyapılarında, entegre ve verimli sistemler ile açık ve etkin bir iletişim ortamında çalışırız.

Vizyon

Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ve diğer iş ortaklarımızlailişkilerimizi şeffaflık, süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esasına göre yürütürüz.

Verdiğimiz sözü tutarız

Sözlerimiz, eylemlerimiz, davranış biçimlerimiz ve kararlarımız kendi içinde tutarlı bir bütündür. Yerinegetiremeyeceğimiz vaatler vermeyiz, söz ve taahhütlerimizi mutlaka hayata geçiririz. Her birimiz,itibarımızı koruma ve yükseltme bilinciyle hareket ederiz.

Adil rekabet ederiz

Tüm ilişkilerimizde etik kurallar ve yasalar çerçevesinde, adil, karşılıklı yarar sağlama amacınayönelik, iyi niyet ve anlayış prensibiyle hareket ederiz. İçinde bulunduğumuz sektörlerin ve iş dünyasınıngelişimi ve kurumsallaşması için çaba sarf ederiz.

Turgay Dişli